Bransjetilpassede løsninger

 

Vi har satt sammen kommunikasjonsløsninger for mange bransjer. Med Nettec som samarbeidspartner får dere ett kontaktpunkt for support. I tillegg så gir vi dere verktøyene for å kunne fjernstyre og overvåke endepunkter. Jobber du i en av bransjene nevnt under, kan vi gi deg en kommunikasjonsløsning som både er velprøvd og kvalitetssikret.

Del:

Kontakt

– Morten M. Karlsen

Telefon: 66810643 / 48134487 morten@nettec.no
Ladestasjoner for el-biler

Med vår kommunikasjonsløsning, FlexiAksess 4G Lade, blir det enkelt for elektrikeren å koble ladestasjonen på nett. Sluttkunden får et pålitelig samband og et sted å henvende seg om det oppstår problemer med kommunikasjonen. Nettec tar ansvaret for å holde løsningen oppdatert og overvåker at det fungerer.

Informasjonsskjermer / Digital Signage

Connect with confidence… uten nettverkskabel. Mange kunder er meget restriktive på hvem som skal få tilgang til nettet deres. Med denne løsningen setter vi opp kommunikasjon til infoskjermer/digital signage, uten å involvere oss i kundens nett. To store fordeler med denne løsningen er at dere ikke er avhengig av kundens nett (når det gjøres endringer), samt at løsningen blir betydelig enklere å sette opp, samt evt. flytte på.

Bensinstasjoner og drivstoffanlegg

Her leverer vi løsninger enten på bredbånd eller via en 4G-løsning. Begge løsninger leveres på et lukket nett. For de som er avhengig av drift 24/7/365 setter vi opp en redundant løsning hvor 4G står som automatisk failover dersom bredbåndet eller bredbåndsruteren går ned. Vi har også mange anlegg hvor vi har to 4G rutere, med to forskjellige operatører. Dette virker da på samme måte som bredbånd/4G ruter. I tillegg leverer vi hjemmekontorløsning for tilgang til kameraer, fjernpeilingsutstyr og prisjusteringer på pumpe.

Transport

For denne bransjen er det viktig å kunne håndtere WiFi for kunder, billettering og GPS posisjonering. For å få et velfungerende WiFi er det viktig at det benyttes en ruter som kan holde tak i to basestasjoner samtidig. Vi leverer også SIM-kort i lukket APN for sikker kommunikasjon mellom sjåførers Pads/håndterminaler mot sentrale ressurser.

Kjedebutikker

Her sørger vi for kommunikasjon mellom butikk og hovedkontor, betalingsformidling, koordinasjon med kasseleverandør, backup for bredbånd og bredbåndsruter, VPN-rutere for bruk på 3.parts bredbåndslinjer, overvåkingsverktøy som viser status for alle butikker helt frem til kasse/nettverksenhet. Vi leverer også hjemmekontorløsning for tilgang til regnskapssystemer, overvåkingskameraer osv.

Automasjon / Installasjon / Sikkerhet / Elektro

Disse bransjene benytter våre produkter for en rekke anvendelser. Som eksempel nevnes kommunikasjon til sikkerhetssystemer for å utføre arbeidsoppgaver som endring på adgangskontroll, uthenting av overvåkingsvideoer, alarmoverføring osv. Innen automasjon leverer vi kommunikasjon for styring av PLSer slik at man unngår å reise ut for å gjøre endringer. Avlesning av sensorer og alarmer går også over våre samband. For ekstra kritiske installasjoner og SD-anlegg leverer vi redundante linjer.

Oppdrett

Oppdrettsanlegg befinner seg ofte på steder der mobilnettet er eneste kommunikasjonsbærer. For slike anlegg leverer vi høyhastighets bredbånd over 4G. Løsningen gir stabilt og raskt internett til alle komponenter på anlegget som trenger tilgang til nett, slik som overvåkingskameraer og monitorering av foringsmaskiner og aggregater.

Restauranter

Her sørger vi for kommunikasjon mellom utsalgssted og hovedkontor, betalingsformidling, koordinasjon med kasseleverandør, backup for bredbånd og bredbåndsruter, overvåkingsverktøy som viser status for alle lokasjoner helt frem til kasse/nettverksenhet. Noen ønsker en ekstra sikkerhet og for disse leverer vi dublerte linjeføringer, enten som bredbånd+mobil, eller mobil+mobil.

Vareautomater / Vending machines

Her leverer vi kommunikasjon for å håndtere betalingsformidling og lagerstyringssystemer. Dette sikrer effektiv drift av vareautomatene. Løsningen ivaretar også innsamling av alarmer om strømutfall samt annen kritisk driftsinformasjon.

Denne bransjeoversikten er laget for å gi deg en idé om hva vi gjør for våre kunder. Uavhengig av hvilken bransje du jobber i, kan vi sette sammen den kommunikasjonstjenesten dere ønsker.

Enklere blir det ikke!

Ta kontakt med oss, så kan vi ta en prat.
Telefon 66810640 eller post@nettec.no


Foto: ID 122898122 © Tetiana Zbrodko | Dreamstime.com
 

Miljøansvar

Nettec er bevisst sitt ansvar for å ta bærekraft på alvor. Derfor har vi sertifisert oss i henhold til Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et synlig bevis på godt miljøarbeid , og et viktig styringsverktøy for kontinuerlig forbedringer og grønn omstilling.

Nettec er tilknyttet Norsirk for miljøvennlig håndtering av emballasje, batterier og EE-avfall.

Etiske Retningslinjer og personvern

Etiske retningslinjer: I Nettec er vi forpliktet til å opprettholde gode og etiske forretningspraksiser. Retningslinjene beskriver våre forventninger og krav til leverandører og, ikke minst, hva du som kunde kan forvente av Nettec som leverandør.

Vår personvernerklæring - GDPR

© 2016 Nettec AS | Design og utvikling King Design & TYDE