Miljø og etikk

 

Nettec ønsker å opprettholde gode miljø- og etiske forretningspraksiser i alle deler av vår virksomhet. Alle virksomheter, store og små, kan gjøre en forskjell. Det er viktig at alle trekker i riktig retning mot et bedre miljø og bedret arbeidsliv. Vi forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme.

Del:

 

Nettec ønsker å opprettholde sterke og etiske forretningspraksiser i alle deler av vår virksomhet. Dette omfatter miljø, bærekraft og etikk. Vi har forankret våre egne Etiske retningslinjer basert på nøkkelkonvensjoner og -dokumenter fra FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjon. Disse kravene følges internt, og det er forventet at alle våre leverandører og samarbeidspartnere stiller seg bak dette.

Nettec er sertifisert av som Miljøfyrtårn, noe som er et godt redskap for å bidra til en mer bærekraftig virksomhet. Som en del av vår satsning på bærekraft, samfunnsansvar og opprettholdelse av høye standarder, forventer vi at våre leverandører deler og opprettholder de samme prinsippene. Prinsippene beskriver våre forventninger og krav til leverandører og, ikke minst, hva du som kunde kan forvente av Nettec som leverandør.

 

Samfunnsansvar

Foruten å støtte enkelte gode formål sporadisk har vi valgt å inngå et formelt samarbeid med å støtte Leger uten grenser. Dette er en organisasjon som vi har stor respekt for, som ikke tar side i konflikter og som er tilstede for de mest sårbare over hele verden.

 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Nettec og for våre leverandører

Leverandørens Etiske Retningslinjer Supplier Code of Conduct / Etiske Retningslinjer Nettec AS (June 2023 – rev 1.1) Innledning: I Nettec er vi forpliktet til å opprettholde sterke og etiske forretningspraksiser i alle deler av vår virksomhet. Som en del av vår satsning på bærekraft, samfunnsansvar og opprettholdelse av høye standarder, forventer vi at våre leverandører […]
 

Miljø og bærekraft

NETTEC AS ER MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT Nettec er sertifisert av som Miljøfyrtårn, noe som er et godt redskap for å bidra til en mer bærekraftig virksomhet. Som en del av vår satsning på bærekraft, samfunnsansvar og opprettholdelse av høye standarder, forventer vi at våre leverandører deler og opprettholder disse prinsippene. Prinsippene beskriver våre forventninger og krav til leverandører […]
 

Miljøansvar

Nettec er bevisst sitt ansvar for å ta bærekraft på alvor. Derfor har vi sertifisert oss i henhold til Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et synlig bevis på godt miljøarbeid , og et viktig styringsverktøy for kontinuerlig forbedringer og grønn omstilling.

Nettec er tilknyttet Norsirk for miljøvennlig håndtering av emballasje, batterier og EE-avfall.

Etiske Retningslinjer og personvern

Etiske retningslinjer: I Nettec er vi forpliktet til å opprettholde gode og etiske forretningspraksiser. Retningslinjene beskriver våre forventninger og krav til leverandører og, ikke minst, hva du som kunde kan forvente av Nettec som leverandør.

Vår personvernerklæring - GDPR

© 2016 Nettec AS | Design og utvikling King Design & TYDE