Miljø og bærekraft

 

Del:

 
NETTEC AS ER MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT

Nettec er sertifisert av som Miljøfyrtårn, noe som er et godt redskap for å bidra til en mer bærekraftig virksomhet. Som en del av vår satsning på bærekraft, samfunnsansvar og opprettholdelse av høye standarder, forventer vi at våre leverandører deler og opprettholder disse prinsippene. Prinsippene beskriver våre forventninger og krav til leverandører og, ikke minst, hva du som kunde kan forvente av Nettec som leverandør.

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer. Miljøfyrtårn er et  synlig bevis på at vi tar ansvar, og et viktig styringsverktøy for kontinuerlig miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no

Nettec er tilknyttet Norsirk for miljøvennlig håndtering av emballasjebatterier og EE-avfall.

OM NORSIRK

NORSIRK sørger for sikker og miljøriktig innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall på vegne av våre kunder.

Les mer: www.norsirk.no

 

Miljøansvar

Nettec er bevisst sitt ansvar for å ta bærekraft på alvor. Derfor har vi sertifisert oss i henhold til Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et synlig bevis på godt miljøarbeid , og et viktig styringsverktøy for kontinuerlig forbedringer og grønn omstilling.

Nettec er tilknyttet Norsirk for miljøvennlig håndtering av emballasje, batterier og EE-avfall.

Etiske Retningslinjer og personvern

Etiske retningslinjer: I Nettec er vi forpliktet til å opprettholde gode og etiske forretningspraksiser. Retningslinjene beskriver våre forventninger og krav til leverandører og, ikke minst, hva du som kunde kan forvente av Nettec som leverandør.

Vår personvernerklæring - GDPR

© 2016 Nettec AS | Design og utvikling King Design & TYDE